Now loading.
Please wait.

Menu

0040 374 470 382

officero@nobeloil.com

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” 08.06.2016-20.06.2016

HomeComunitateREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” 08.06.2016-20.06.2016
HomeComunitateREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” 08.06.2016-20.06.2016
  • REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” 08.06.2016-20.06.2016-image-3

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” 08.06.2016-20.06.2016

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO”

Perioada valabilitate: 08.06.2016-20.06.2016

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1. Organizatorul campaniei promotionale “NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” denumita in continuare “Promotia” este NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10108/2014, CUI RO 33531769, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Cont IBAN: RO10 BRDE 450S V882 4755 4500, deschis la BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata de Dl John LONG, Director General, si reprezentata de Director de Marketing Dl Gabriel TRUSCA prin Dna Luciana PETRESCU, denumita in continuare “Organizator”.
  2. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Promotiei (“Regulament oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant la Promotie, atat in locatia Organizatorului, cat si pe site-ul official www.nobeloil.ro.
  3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii Promotiei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari, tot prin aceleasi canale prin care a fost facut public prezentul Regulament.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta Promotia inainte de termen, prin incheierea unui Act Aditional la prezentul Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe www.nobeloil.ro, precum si in statia de distributie carburanti participant la Promotie.
ARTICOLUL 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1.Promotia este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statia de carburanti din Iasi, Blv. Nicolae Iorga nr. 6M, judet Iasi.

2.2.Campania promotionala poarta denumirea “ NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO.”

2.3.Promotia se va desfasura in perioada 08.06.2016 ora 09:00:01 – 20.06.2016 ora 23:59:59 inclusiv, denumita in cele ce urmeaza “Perioada Promotiei”.
ARTICOLUL 3. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

3.1.La Promotie vor participa toate tipurile de carburanti comercializate de catre NOBEL OIL, dupa cum urmeaza: Benzina Standard 95, Benzina Super 98, Motorina Standard 51 si Motorina Super 55. 

3.2.Pentru aceasta Promotie sunt acceptate toate modalitatile de plata, afisate la statia de distributie carburanti, unde se desfasoara campania.
ARTICOLUL 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1.La Promotie pot participa Clientii Organizatorului, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 08.06.2016 (prima zi a campaniei), care achizitioneaza in perioada Promotiei, produse participante, asa cum sunt acestea mentionate la Articolul 3, din statia de distributie carburanti NOBEL OIL.

4.2.Nu au dreptul sa participe la Promotie angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia sau/si rudele de gradul I si II ai acestora.

4.3.Participarea la Promotie implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea in integralitate, in mod expres si neechivoc a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

4.4.Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte produse.

4.5.Un participant poate castiga un singur premiu, pentru un singur bon fiscal care indeplineste conditiile specificate la Art. 6..
ARTICOLUL 5. PREMIILE PROMOTIEI

5.1.In cadrul Promotiei se vor acorda 144 de premii garantate, acordate pe loc, in valoare comerciala de 864 RON (TVA inclus). 

5.2.Premiul Promotiei consta in acordarea pe loc, a unei doze de RED BULL EDITION (Red Bull The Red Edition - doza de 250 ml SAU Red Bull The Silver Edition - doza de 250 ml SAU Red Bull The Blue Edition - doza de 250 ml).
ARTICOLUL 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1.Orice client al statei de carburanti NOBEL OIL, care va achizitiona oricare dintre produsele participante la Promotie, in cuantum de cel putin 50 de RON (TVA inclus), pe un singur bon fiscal, va primi in mod gratuit, din partea Organizatorului, o doza de RED BULL EDITION.

6.2.Premiile se acorda participantilor pe loc, la casele de marcat, de catre angajatii Organizatorului, in momentul constatarii indeplinirii conditiilor de participare la Promotie.
Articolul 7. LIMITAREA RASPUNDERII

7.1.Pentru participarea la Promotie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor stipulate de Organizator in prezentul Regulament.

7.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

7.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia.
ARTICOLUL 8. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
ARTICOLUL 9. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.ARTICOLUL 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a prelungi Campania promotionala sau de a modifica Regulamentul, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in statie, etc.).ARTICOLUL 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

11.1.Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in magazinele participante si pe site-ul www.nobeloil.ro pe toata perioada de desfasurare a Promotiei.

11.2.Orice contestare avand ca obiect campania promotionala ”NOBEL OIL – RED BULL EDITION PROMO” poate fi transmisa la sediul social al societatii: NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5 sau pe e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L.

Director Marketing – Dl Gabriel TRUSCA


Nobel Oil Iaşi red bull constanta


02 06, 16