Now loading.
Please wait.

Menu

0040 374 470 382

officero@nobeloil.com

“Promotie ROMTEC - NOBEL OIL”

HomeComunitate“Promotie ROMTEC - NOBEL OIL”
HomeComunitate“Promotie ROMTEC - NOBEL OIL”
“Promotie ROMTEC - NOBEL OIL”

“Promotie ROMTEC - NOBEL OIL”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Promotie ROMTEC - NOBEL OIL

Perioada valabilitate: 01.05.2016-31.07.2016ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale Promotie ROMTEC - NOBEL OILdenumita in continuare “Promotia” este NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10108/2014, CUI RO 33531769, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Cont IBAN: RO10 BRDE 450S V882 4755 4500, deschis la BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata de Dl John LONG, Director General, si reprezentata de Gabriel TRUSCA, Manager Marketing, denumita in continuare Organizator”. 

1.2. Campania promotionala se realizeaza cu sprijinul ROMTEC AUSTRIA S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul în Iasi, Bulevardul Poitiers 58A, telefon 0232 227054 , fax 0232 227055, e-mail comercial@romtec-austria.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iasi sub nr. J22/2242/1994, CUI RO 6267105, titulară a contului numărul RO19PIRB2402734606001000, deschis la Piraeus Bank Iasi, reprezentată de domnul Radu OGHINA – Administrator, interesata in promovarea produselor ROMTEC in randul clientilor Organizatorului, denumita in continuare ROMTEC

1.3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (“Regulamentul”). Regulamentul este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant la Promotie, atat in locatia Organizatorului, cat si pe site-ul oficial www.nobeloil.ro.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Promotiei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari, tot prin aceleasi canale prin care a fost facut public prezentul Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta Promotia inainte de termen, prin incheierea unui Act Aditional la prezentul Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe www.nobeloil.ro, precum si in statia de distributie carburanti participanta la Promotie. 


ARTICOLUL 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1. Promotia este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statia de carburanti din Iasi, Blv. Nicolae Iorga nr. 6M, judet Iasi, semnalizata cu afise promotionale.

  1. 2.2.  Campania promotionala poarta denumirea Promotia ROMTEC - NOBEL OIL

  2. 2.3.  Promotia se va desfasura in perioada 01.05.2016 ora 00:00:01 31.07.2016 ora 23:59:59

inclusiv, denumita in cele ce urmeaza “Perioada Promotiei”, respectiv pana la expirarea stocului de produse ale Campaniei, oricare dintre aceste momente intervine mai intai.


ARTICOLUL 3. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

  1. 3.1.  La Promotie va participa produsul JETEXPERT NANO ESTIVAL 4L.

  2. 3.2.  Pentru aceasta Promotie sunt acceptate toate modalitatile de plata, afisate la statia de

distributie carburanti, unde se desfasoara campania.

ARTICOLUL 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. La Promotie pot participa Clientii Organizatorului, care au implinit varsta de 18 ani pana la data de 01.05.2016 (prima zi a campaniei), care achizitioneaza in perioada Promotiei, produse participante, asa cum sunt acestea mentionate la Articolul 3, din statia de distributie carburanti NOBEL OIL.

4.2. Participarea la Promotie implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea in integralitate, in mod expres si neechivoc a prevederilor prezentului Regulament.

4.3. Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte produse.

ARTICOLUL 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Orice client al statei de carburanti NOBEL OIL, care va achizitiona produsul JETEXPERT NANO ESTIVAL 4L, va primi pe loc un premiu garantat, constand intr-un odorizant auto 100 ml, in limita stocului disponibil.

Articolul 6. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1. Pentru participarea la Promotie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor stipulate de Organizator in prezentul Regulament

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia.

ARTICOLUL 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 8. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

ARTICOLUL 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica Regulamentul, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in statie, etc.).


ARTICOLUL 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in locatia participanta si pe site-ul www.nobeloil.ro, pe toata perioada de desfasurare a Promotiei.

10.2. Orice contestare avand ca obiect campania promotionala ” Promotia ROMTEC- Nobel Oil” poate fi transmisa la sediul social al societatii: NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5 sau pe e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L.

prin
Manager Marketing
Dl Gabriel TRUSCA 01 05, 16