Now loading.
Please wait.

Menu

0040 374 470 382

officero@nobeloil.com

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”

HomeComunitateREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”
HomeComunitateREGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”

Perioada valabilitate: 01.04.2016-31.05.2016

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1. Organizatorul campaniei promotionale “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!” denumita in continuare “Promotia” este NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul social in Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10108/2014, CUI RO 33531769, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Cont IBAN: RO10 BRDE 450S V882 4755 4500, deschis la BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi, legal reprezentata de Dl John LONG, Director General, si reprezentata de Elena Mandache, Director Marketing, denumita in continuare “Organizator”. 
  2. Campania promotionala se realizeaza cu sprijinul COCA-COLA HBC ROMANIA S.R.L., persoana juridica de drept roman, cu sediul social in Sos. Bucuresti-Nord nr. 10, cladirea O23,  Voluntari, jud. Ilfov cu nr. de înregistrare in Registrul Comerţului J23/2300/21.10.2009, Cod fiscal RO 474152, interesata in promovarea produselor Coca Cola in randul clientilor Organizatorului, denumita in continuare „CCHBC”.
  3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament al Promotiei (“Regulamentul”). Regulamentul este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant la Promotie, atat in locatia Organizatorului, cat si pe site-ul oficial www.nobeloil.ro.
  4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Promotiei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari, tot prin aceleasi canale prin care a fost facut public prezentul Regulament.
  5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, precum si dreptul de a inceta Promotia inainte de termen, prin incheierea unui Act Aditional la prezentul Regulament, urmand ca modificarile si/sau completarile sa fie facute publice pe www.nobeloil.ro, precum si in statia de distributie carburanti participanta la Promotie.ARTICOLUL 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

2.1.Promotia este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in statia de carburanti din Iasi, Blv. Nicolae Iorga nr. 6M, judet Iasi, semnalizata cu afise promotionale.

2.2.Campania promotionala poarta denumirea “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!”

2.3.Promotia se va desfasura in perioada 1.04.2016 ora 00:00:01 – 31.05.2016 ora 23:59:59 inclusiv, denumita in cele ce urmeaza “Perioada Promotiei”, respectiv pana la expirarea 
stocului de produse ale Campaniei (200 buc. pahare), oricare dintre aceste momente intervine mai intai.
ARTICOLUL 3. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

3.1.La Promotie vor participa produsele Coca-Cola (500 ml) si Coca-Cola Zero (500 ml) comercializate de catre NOBEL OIL. Pachetul promotional contine 2 x 500 ml Coca-Cola si un pahar cadou. 

3.2.Pachetele promotionale sunt fixe si anume: 2 x 500 ml Coca-Cola si un pahar cadou sau 2 x 500 ml Coca-Cola Zero si un pahar cadou. 

3.3 Pretul unui pachet promotional este de 6 lei. Pentru aceasta Promotie sunt acceptate toate modalitatile de plata, afisate la statia de distributie carburanti, unde se desfasoara campania.
ARTICOLUL 4. DREPTUL SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

4.1. Nu au dreptul sa participe la Promotie angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia sau/si rudele de gradul I si II ai acestora.

4.2. Participarea la Promotie implica cunoasterea, intelegerea si acceptarea in integralitate, in mod expres si neechivoc a prevederilor prezentului Regulament.

4.3.  Castigatorii Promotiei nu vor putea solicita contravaloarea premiilor castigate in bani sau inlocuirea acestora cu alte produse.
ARTICOLUL 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Orice client al statei de carburanti NOBEL OIL, care va achizitiona oricare dintre produsele participante la Promotie, si anume: 2 x 500 ml Coca-Cola va primi un pahar cadou sau 2 x 500 ml Coca-Cola Zero va primi un pahar cadou.

5.2. Nu se pot achizitiona pachete de tipul 1 Coca-Cola (500 ml)  + 1 Coca Cola Zero (500 ml) si un pahar cadou. 

5.3. Premiile se acorda participantilor pe loc, la casele de marcat, de catre angajatii Organizatorului, in momentul constatarii indeplinirii conditiilor de participare la Promotie.
Articolul 6. LIMITAREA RASPUNDERII

6.1.Pentru participarea la Promotie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor stipulate de Organizator in prezentul Regulament

6.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

6.3.Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al acesteia.
ARTICOLUL 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare.
ARTICOLUL 8. LITIGII

Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
ARTICOLUL 9. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica Regulamentul, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in statie, etc.).
ARTICOLUL 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1.Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit in locatia participanta si pe site-ul www.nobeloil.ro, pe toata perioada de desfasurare a Promotiei.

10.2.Orice contestare avand ca obiect campania promotionala “Savureaza Coca-Cola si primesti un pahar CADOU!” poate fi transmisa la sediul social al societatii: NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L., Bucuresti, Str. Dr. Staicovici nr. 2, Etaj 5, Sector 5 sau pe e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..NOBEL OIL DOWNSTREAM S.R.L.

prin

Director Marketing – Dna Elena MANDACHE
31 03, 16